Budapest Girl Geek Dinners

Author Archive

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnökének védnöksége alatt szervez konferenciát a nők tudományban és műszaki életben betöltött szerepéről és helyzetéről az Európai Bizottság a Magyar Tudományos Akadémiával, a Nemzeti Innovációs Hivatallal és a European Center for Women and Technology civil szervezettel együttműködésben.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából március 7-8-án tartott Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age néven futó konferencia egyik fő témája a nőknek a technológia, innováció és tudomány világában betöltött szerepe volt. A nemzetközi és hazai statisztikák azt mutatják, hogy egyre kevesebb nő választ magának mérnöki, informatikai vagy műszaki tudományos pályát, és arányuk ezeken a területeken már olyannyira alacsony lett, amely aggodalommal töltheti el nemcsak a kormányzatokat, hanem az iparág kisebb és nagyobb szereplőit is.

Világos, hogy a probléma megoldásában a cégeknek is szerepet kell vállalniuk. Fontos, hogy aktívan hozzájáruljanak ahhoz, hogy a nők lehetőleg már gyermekkorukban megismerkedhessenek a technika és a tudomány világával, hogy az ezekhez a területekhez kötődő életpályák később reális lehetőségként jelenjenek meg előttük.

Az e-készségeknek egyre nagyobb szerepe van a munkavállalók elhelyezkedési esélyeiben – többek között erre a következtetésre jutott a Washingtoni Egyetem egyik kutatása is, amelyben 375 bevándorló és 155 Európában született nőnek – köztük magyarországiaknak – tettek fel kérdéseket iskolázottságukkal és munkájukkal kapcsolatban. A tanulmányból kiderült, hogy a megkérdezettek hozzávetőleg egyötöde egyáltalán nincs a digitális írástudáshoz szükséges alapvető ismeretek birtokában.

A kutatók nem találtak egyértelmű kapcsolatot a bevándorló nők iskolázottsága és elhelyezkedési esélyeik között – ennek fő oka valószínűleg az, hogy az őket befogadó államok és az ott működő vállalatok nem, vagy csak részben ismerik el végzettségüket. Az infokommunikációs készségek megléte viszont fontos tényező – azok esetében, akik ilyen jellegű tudással nem rendelkeznek, szignifikánsan magasabb volt a munkanélküliség.

Forrás: sg.hu

Advertisements

I am happy to announce that Hungary joined the Girl Geek Dinner events.

You’ll find these events in Hungary in the city of Budapest and you can find all the details about the events and more over here and later on you can also follow us on our Twitter account.

Come back later to get to know more about the events.


Budapest Girl Geek Dinners

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Flickr Photos

Advertisements