Budapest Girl Geek Dinners

Archive for March 2011

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnökének védnöksége alatt szervez konferenciát a nők tudományban és műszaki életben betöltött szerepéről és helyzetéről az Európai Bizottság a Magyar Tudományos Akadémiával, a Nemzeti Innovációs Hivatallal és a European Center for Women and Technology civil szervezettel együttműködésben.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából március 7-8-án tartott Women in Science, Innovation and Technology in the Digital Age néven futó konferencia egyik fő témája a nőknek a technológia, innováció és tudomány világában betöltött szerepe volt. A nemzetközi és hazai statisztikák azt mutatják, hogy egyre kevesebb nő választ magának mérnöki, informatikai vagy műszaki tudományos pályát, és arányuk ezeken a területeken már olyannyira alacsony lett, amely aggodalommal töltheti el nemcsak a kormányzatokat, hanem az iparág kisebb és nagyobb szereplőit is.

Világos, hogy a probléma megoldásában a cégeknek is szerepet kell vállalniuk. Fontos, hogy aktívan hozzájáruljanak ahhoz, hogy a nők lehetőleg már gyermekkorukban megismerkedhessenek a technika és a tudomány világával, hogy az ezekhez a területekhez kötődő életpályák később reális lehetőségként jelenjenek meg előttük.

Az e-készségeknek egyre nagyobb szerepe van a munkavállalók elhelyezkedési esélyeiben – többek között erre a következtetésre jutott a Washingtoni Egyetem egyik kutatása is, amelyben 375 bevándorló és 155 Európában született nőnek – köztük magyarországiaknak – tettek fel kérdéseket iskolázottságukkal és munkájukkal kapcsolatban. A tanulmányból kiderült, hogy a megkérdezettek hozzávetőleg egyötöde egyáltalán nincs a digitális írástudáshoz szükséges alapvető ismeretek birtokában.

A kutatók nem találtak egyértelmű kapcsolatot a bevándorló nők iskolázottsága és elhelyezkedési esélyeik között – ennek fő oka valószínűleg az, hogy az őket befogadó államok és az ott működő vállalatok nem, vagy csak részben ismerik el végzettségüket. Az infokommunikációs készségek megléte viszont fontos tényező – azok esetében, akik ilyen jellegű tudással nem rendelkeznek, szignifikánsan magasabb volt a munkanélküliség.

Forrás: sg.hu

Advertisements

Advertisements

Budapest Girl Geek Dinners

Flickr Photos